Meer dan ooit wordt de energiesector geconfronteerd met ingrijpende transformaties. De transitie is aan de gang en het energielandschap moet zich ongelooflijk snel heruitvinden. Om daarin te slagen, herbevestigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de doelstelling inzake koolstofneutraliteit tegen 2050. Onze strategie helpt die ambities mee realiseren.

Onze missie & visie 

Onze missie? Een bedrijfszekere en kwalitatieve toegang tot energie verzekeren voor alle Brusselse klanten. Om die essentiële missie te kunnen vervullen, wil Sibelga een echte partner worden van een toegankelijke en betaalbare energietransitie voor iedereen. 

Als antwoord op de klimaatverandering en de schaarste van fossiele energiebronnen, en om energieonafhankelijker te worden, is er een heuse energietransitie aan de gang.

U stelt het elke dag vast: er staan steeds meer zonnepanelen op de daken, de elektrische mobiliteit ontwikkelt zich in Brussel, nieuwe technologieën duiken op in onze woningen, zoals de communicerende slimme meters ...

Voor Sibelga is het zeer belangrijk dat alle Brusselaars de vruchten kunnen plukken van die energietransitie, ongeacht hun profiel of inkomen. 

Download onze strategische visie
Ontdek in detail onze 3 strategische krachlijnen
Download document

Onze uitdagingen

Op korte termijn wenst Sibelga drie grote uitdagingen aan te gaan:  

  1. De lokale productie van hernieuwbare energie faciliteren in Brussel. 
  2. De transitie waarborgen naar een duurzame mobiliteit die voor een groot stuk elektrisch zal zijn.
  3. De toekomst van de warmtevoorziening in Brussel voorbereiden.

Om in dat opzet te slagen, steunt onze strategie op 3 pijlers:

1.    De nieuwe gebruiken in de netten en markten integreren

Hoe? Door bijvoorbeeld het opzetten van energiegemeenschappen te steunen, door het net uit te rusten met meetinstrumenten en het op een doordachte manier te versterken, en door rekening te houden met de langetermijnbehoeften. 

2.    De energietransitie voor alle klanten faciliteren

Door bijvoorbeeld de implementatie van een openbaar laadpalennetwerk voor elektrische voertuigen te coördineren of nog door de openbare besturen te ondersteunen bij de renovatie van hun gebouwen

3.    Onze manier van werken transformeren om almaar efficiënter te zijn

Bijvoorbeeld door onze processen te digitaliseren, door ervoor te zorgen dat onze infrastructuren minder plaats innemen in de stad ... 
 

Een toekomst die we samen bouwen

Sibelga staat er niet alleen voor om die uitdagingen waar te maken. Zij vormt een keten samen met andere energiespelers: producenten, leveranciers, andere netbeheerders, de regulator, openbare besturen ... en niet te vergeten de verbruikers. 

De verbuikers zullen namelijk een steeds actievere rol gaan spelen in de energietransitie. Bijvoorbeeld door energie te verbruiken wanneer die overvloedig beschikbaar is of door de groene energie die ze lokaal produceren te delen binnen een energiegemeenschap.

Infografie Strategie Sibelga
Download onze strategische visie
Ontdek in detail onze 3 strategische krachlijnen
Download document