Sibelga Mobility Day: van net naar laadpaal

Op maandag 10 juni vond de eerste Mobility Day van Sibelga plaats. Heel wat gepassioneerde experten die werk maken van de opkomst van elektrische mobiliteit in Brussel kwamen daarvoor samen. Voor de professionals was het een uitgelezen kans om hun vragen beantwoord te zien en standpunten uit te wisselen.

De eerste Mobility Day van Sibelga was meer dan geslaagd! Federaties, syndici, gebouwbeheerders, b2b-klanten, CPO’s, installateurs, studiebureaus en eigenaars van parkings, allemaal konden ze hun ervaringen uitwisselen en kregen ze concrete antwoorden op problemen waar ze mee geconfronteerd worden.

Een uitdaging op technologisch én maatschappelijk vlak

De elektrische mobiliteit, en in ruimere zin de energietransitie is een technologische, maar ook een maatschappelijke revolutie. De uitdagingen zijn niet min en de investeringen aanzienlijk. Dat geldt voor ons, maar ook voor de gebruikers. Willen we een betaalbare overstap naar duurzame mobiliteit, dan moeten we er alle actoren, openbaar én privé, bij betrekken. 

Als netbeheerder staan wij rechtstreeks in contact met alle klanten. Er is dus een centrale rol voor ons weggelegd in die transitie. Net daarom hebben wij ervoor gekozen dit evenement te organiseren. Zo konden we onze expertise delen en samen de toekomst van de sector vormgeven.

De samenwerking tussen de publieke en private actoren vormt de sleutel tot succes op de weg naar een duurzamere toekomst. Ook voor de verbruiker is daar een cruciale rol in weggelegd. Denk maar aan zelfverbruik of slim laden. Een duurzamere energietoekomst waar iedereen toegang toe heeft? Alleen als we de handen in elkaar slaan, kan die concreet vorm krijgen.

Inne Mertens, CEO, Sibelga

Een inspirerende dag

Dit evenement kwam er onder impuls van Inne Mertens, CEO van Sibelga. Tal van experts waren bereid om hun kennis en terreinervaring te delen.

  • Lucas Vandormael had het over de sleutelrol die de Facilitator van Leefmilieu Brussel speelt in de transitie naar een duurzame mobiliteit. Thuis, in mede-eigendommen of in ondernemingen. 
  • Een panel van Sibelga-experts zette zijn visie op een toekomstbestendig elektriciteitsnet uiteen, en de best practices op het vlak van de installatie van laadpalen in mede-eigendommen.
  • Boeiend was ook de uiteenzetting van Tom Vandeweghe, Head of EV Charging bij Interparking, over hun geslaagde elektromobiliteitsparcours.
  • Kapitein Nicolas Freuville van de DBDMH lichtte de uitdagingen toe die de opgang van elektromobiliteit meebrengt op het vlak van brandveiligheid. 
  • Tot slot gaf Thomas Bertrand, Head of Technical HUB Smart Grids bij Sibelga, ons een overzicht van innovaties die de mobiliteit van morgen vorm gaan geven.

Sibelga, partner van de energietransitie

Als deskundige als het om het elektriciteitsnet gaat, staat Sibelga klaar om u te begeleiden bij alle stappen die u onderneemt voor een transitie naar een duurzame mobiliteit
De deelnemers wisselden uitgebreid van gedachten tijdens deze Mobility day. Zo konden ze het totale plaatje bekijken en nieuwe perspectieven verkennen met andere professionals binnen de sector. Voor onze denkoefeningen betekenden de levendige debatten en gediversifieerde standpunten een frisse wind.

Met dit evenement benadrukken wij nogmaals ons engagement om oplossingen op maat aan te reiken voor iedereen en een inclusieve energietransitie te faciliteren.