Het Brusselse elektriciteitsnet is robuust en degelijk gemaasd. Het is voldoende gedimensioneerd om in te spelen op onze groeiende elektriciteitsbehoeften de komende jaren.

Elektrische voertuigen, warmtepompen, fotovoltaïsche panelen: het energielandschap evolueert razendsnel ... En elektriciteit speelt een steeds grotere rol om te kunnen tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige behoeften.

Mensen stellen ons veel vragen over die tendens tot elektrificering. Kan het Brusselse net die tendens aan? Zullen er de komende jaren investeringen nodig zijn? 

Goed nieuws: het Brusselse net is voldoende robuust en gemaasd om die evolutie de komende jaren te ondersteunen. En Sibelga anticipeert reeds op de behoeften op langere termijn.

Het Brusselse net is klaar voor de volgende jaren

Momenteel is het Brusselse elektriciteitsnet  (laag- en middenspanning) erg robuust en het net heeft een hoge capaciteitsreserve. Zowel de robuustheid als de capaciteitsreserve zijn toereikend om onze evoluerende behoeften de komende jaren in te vullen.

In Brussel zijn er met name veel minder fotovoltaïsche panelen dan in Vlaanderen of Wallonië. Dat heeft te maken met de kenmerken van onze stedelijke omgeving. Het risico op congestie (d.w.z. de verzadiging van ons net) waarmee onze Waalse en Vlaamse sectorgenoten momenteel te kampen hebben, is daardoor heel wat kleiner.

Sibelga is een stapje voor op de toekomst

Het energiegebruik van de Brusselse klanten maakt een evolutie door. Als distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en beheerder van de gemeentelijke openbare verlichting, moet Sibelga daarop anticiperen. Bovendien willen wij een betaalbare en inclusieve energietransitie faciliteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ambities van het plan Lucht-Klimaat-Energie van het Gewest ondersteunen.

Daarom werken wij aan verschillende scenario’s. Het doel? In 2050 koolstofneutraliteit bereiken op het vlak van mobiliteit, verwarming (via o.a. warmtepompen), hernieuwbare energie (fotovoltaïsche installaties, hernieuwbare gassen zoals groene waterstof en biomethaan) en opslag … Stuk voor stuk initiatieven waarvoor alle betrokken partijen in Brussel de handen ineenslaan.

Daarnaast heeft Sibelga in het licht van een koolstofvrije economie een eerste studie afgerond omtrent de plaats die haar gasnet zou kunnen innemen in de distributie van waterstof. Een manier om gelijktijdig te voorzien in de behoeften op het gebied van verwarming en elektrische verwarming (warmtepompen).  

Welke investeringen zullen er nodig zijn?

Sibelga brengt momenteel in kaart in welke mate zij haar netten moet versterken. We verwachten de resultaten van die eerste raming voor eind 2022.  

Naast het versterken van het net, kan ook het gebruik van slimme en aansturingstechnologieën bijdragen tot een beperking van de congestierisico’s en de kosten. Het invoeren van dynamische tarieven, wat mogelijk is dankzij het toenemende aantal slimme meters vanaf 2023, zou de klanten er bijvoorbeeld toe kunnen aanzetten hun verbruik uit te stellen tot wanneer er overvloedig energie beschikbaar is. 

Via haar meerjarige ontwikkelingsplannen zal Sibelga er samen met de regulator Brugel in elk geval op toezien dat er voor alle Brusselse klanten voor toegankelijke oplossingen gekozen wordt. Daarbij zal zij de bedrijfszekerheid en de veiligheid van de energiedistributie vooropstellen.