Elektrische voertuigen, warmtepompen, zonnepanelen... Elektriciteit speelt een steeds prominentere rol om onze huidige en toekomstige behoeften in te vullen. Maar kan het Brusselse net die toenemende elektrificatietrend wel aan? Of zijn er investeringen nodig?

Goed nieuws: het Brusselse net (laag- en middenspanning) is voldoende gedimensioneerd om die evolutie te kunnen volgen. Voorts is ons net niet alleen erg robuust en sterk gemaasd, maar heeft het ook voldoende capaciteitsreserve zodat de groeiende elektriciteitsbehoefte geen probleem mag vormen. Sibelga anticipeert trouwens al op de langetermijnbehoeften.

Geen risico op congestie

Kenmerkend voor een stedelijke omgeving als Brussel is het beduidend lagere aantal zonnepanelen in vergelijking met Vlaanderen of Wallonië. Hierdoor is het risico op congestie, (d.w.z. verzadiging van het net) zoals dat waarmee bijvoorbeeld onze Waalse en Vlaamse sectorgenoten momenteel te kampen hebben, veel kleiner.

Sibelga bereidt de toekomst voor

Als beheerder van het gas- en elektriciteitsnet en de gemeentelijke straatverlichting, moeten wij voorbereid zijn op de groeiende elektriciteitsvraag van onze Brusselse klanten. Bovendien wil ons bedrijf een betaalbare en inclusieve energietransitie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest mogelijk maken en de ambities van het plan Lucht-Klimaat-Energie van het Gewest ondersteunen.

Koolstofneutraal tegen 2050

Zo werken wij met alle betrokken partijen in Brussel samen aan verschillende scenario’s om koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050. Dit gaat dan over verschillende aspecten zoals: 

  • mobiliteit (via o.a. de uitrol van openbare laadpalen)
  • verwarming (via o.a. warmtepompen)
  • hernieuwbare energie (fotovoltaïsche installaties, hernieuwbare gassen zoals groene waterstof en biomethaan)
  • of nog, de opslag

Wist je dat?

In het kader van een koolstofvrije economie heeft Sibelga een eerste studie voltooid over de rol die haar gasnet zou kunnen spelen in de distributie van waterstof. Op termijn zou waterstof dan een deel van de verwarmingsbehoefte kunnen dekken en tegelijkertijd ook instaan voor de elektrische verwarming (warmtepompen).  

Welke investeringen zullen er nodig zijn?

Wij brengen momenteel in kaart in welke mate wij onze netten moeten versterken. 

Naast het versterken van het net, kan ook het gebruik van slimme en aansturingstechnologieën bijdragen tot een beperking van de congestierisico’s en de kosten. De invoering van dynamische tarievenmogelijk dankzij het toenemende aantal slimme meters vanaf 2023, zou klanten er bijvoorbeeld toe kunnen aanzetten hun verbruik uit te stellen tot wanneer er overvloedig energie beschikbaar is. 

Sibelga zal er in elk geval samen met de regulator Brugel op toezien dat er voor alle Brusselse klanten toegankelijke oplossingen komen. Daarbij staat bedrijfszekerheid en veiligheid van de energiedistributie voorop.