Sibelga kreeg in 2023 een financiering van het Energietransitiefonds (ETF). Die moet onze vernieuwende initiatieven rond waterstof in het Brussels Gewest ondersteunen.

Waterstof staat momenteel centraal in de energieproblematiek. Ons bedrijf onderzoekt dan ook het potentieel van alternatieve gassen, zoals biomethaan, syngas en waterstof om het gebruik van aardgas in Brussel te ‘vergroenen’. 

H2GridLab

In 2020 werd het ambitieuze project Hydrogen to Grid National Living Lab (H2GridLab) gelanceerd om te onderzoeken wat waterstof kan betekenen voor het energiesysteem van onze hoofdstad.

MØDÜLL is potentieel het eerste gebouw van het living lab, een proefterrein waar momenteel huishoudelijke toepassingen op basis van alternatieve gassen worden uitgetest.

MØDÜLL - het eerste gebouw van het H2GridLab

De verwarming van morgen: een hele uitdaging

Het is een hele uitdaging om de weg te banen voor de verwarming van de toekomst, aangezien aardgas nog steeds een groot deel uitmaakt van het huidige totale energieverbruik.

Massaal onze toevlucht nemen tot warmtepompen wordt nog complexer door het feit dat deze verwarmingssystemen gelijktijdig worden gebruikt en onder andere afhankelijk zijn van de temperatuur van de buitenlucht.

Het lijkt er dan ook op dat we vandaag de richting uitgaan van een energiemix, m.a.w. een combinatie van elektronen en groene moleculen.

Met de steun van het Energietransitiefonds (FTE) is Sibelga goed geplaatst om een leidende rol te spelen in de overgang naar schonere, duurzamere energiebronnen in Brussel.

Ontdek onze resultaten

Download als PDF