Om de aflezing van de meterstanden voor gas van m³(n) in kWh (energie) te kunnen omzetten, is een omzettingsfactor vereist. De gebruikte omzettingsfactor is de CBW.

De calorische bovenwaarde van het gas wordt uitgedrukt in kWh/Nm³. Per GOS wordt er één bepaald.

De calorische bovenwaarde is gelijk aan de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van 1m³ (n) gas onder een standaard atmosferische druk van 1,01325 bar.

De begintemperatuur van het mengsel brandstof-oxidatiemiddel en de eindtemperatuur van de verbrandingsproducten bedragen 25° Celsius.

De calorische waarde is hoog (CBW) wanneer het water in de verbrandingsproducten naar vloeibare toestand teruggebracht wordt.

De calorische waarde is laag (COW) wanneer het water in de verbrandingsproducten in damptoestand blijft.