Wil uw onderneming elektriciteit en/of gas aan Brusselse verbruikers te leveren? Hieronder vindt u de stappen die u moet ondernemen om energieleverancier in Brussel te worden.

Om in Brussel gas en/of elektriciteit te kunnen leveren, moet u eerst en vooral in het bezit zijn van een leveringsvergunning.

Zodra u deze vergunning hebt verkregen, ondertekent u bij ons een toegangscontract. Op die manier kunt u gebruikmaken van het (de) distributienet(ten) om uw klanten te bevoorraden. 

Een leveringsvergunning verkrijgen

In het Brusselse gewest levert de minister die voor energie is bevoegd, de leveringsvergunningen af.

U dient uw verzoek in bij BRUGEL, de Brusselse regulerende instantie. Na analyse van uw dossier brengt BRUGEL een positief of negatief advies uit en stuurt het uw aanvraag door naar de minister.

Raadpleeg de website van BRUGEL voor meer informatie

Een toegangscontract met Sibelga ondertekenen

De distributie van elektriciteit en gas in Brussel verloopt via de infrastructuur van Sibelga. Om van onze netwerken te kunnen gebruikmaken, moet uw onderneming als toegangshouder in het toegangsregister zijn geregistreerd. 

Als toegangshouder moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen, waaronder het evenwichtsbeheer van uw toegangspunten. 

Al deze elementen worden gedetailleerder omschreven in het toegangscontract.