Ruik je gas in uw woning, gebouw of op straat? Waarschijnlijk is er een gaslek. Neem snel contact met ons op. Maar zorg eerst en vooral dat je je veilig stelt door onze instructies te volgen.

Een gasgeur? Een gaslek?

Bel zonder aarzelen ons noodnummer  0800 19 400 of 112
Gratis - 24 uur per dag, 7 dagen per week

Wat moet je doen als je gas ruikt?

Volg onze 4 veiligheidsinstructies voor u ons belt. Blijf kalm en geconcentreerd.

1

Aardgas is lichter dan lucht en ontsnapt door open deuren en ramen. Dit beperkt het risico op een explosie. 

2

  • Om vonken te voorkomen mag u geen elektrische of elektronische apparaten gebruiken.
  • Bedien geen schakelaars, telefoons, lampen, verwarmingstoestellen, domotica-apparaten, liften, deurbellen of zaklantaarns.
  • Steek geen lucifers, aanstekers of kaarsen aan.
  • Rook niet, zelfs geen elektronische sigaretten
3

Let op: draai de gaskraan alleen dicht als je er bij kunt zonder een lamp of zaklamp aan te steken.

4

  • Verlaat je woning
  • Verwittig je buren als je in een appartementsgebouw woont
  • Zodra je buiten het bereik van de gasreuk bent, bel je het noodnummer 0800 19 400 of de 112

Gasgeur: moet je bang zijn voor een explosie?

Voor veel mensen betekent de geur van gas een onmiddellijk explosiegevaar. Hoewel het waar is dat een gaslek niet licht moet worden opgevat en onmiddellijk aan uw netwerkbeheerder of aan 112 moet worden gemeld, zal een explosie zich alleen voordoen als aan zeer specifieke voorwaarden is voldaan.

Uitleg van Christophe Salvador, gastrainer bij Sibelga.

Welk nummer moet ik bellen als ik gas ruik?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belt u het noodnummer 0800 19 400 of 112
Gratis - 24 uur per dag - 7 dagen per week

Een gasgeur? Wie moet ik bellen in België?

Hier zijn de noodnummers om te bellen:

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 0800 19 400 (Sibelga)
  • In Wallonië: 0800 87 087 (Ores)
  • In Vlaanderen: 0800 65 065 (Fluvius)

Deze nummers zijn gratis en 24 uur per dag bereikbaar.