De slimme meter is een elektronische meter die is uitgerust met smart-technologie. Dat betekent dat de meter technisch gezien klaar is om vanop afstand te communiceren.

Sibelga zal voorlopig via deze slimme meter vanop afstand geen meetgegevens verzamelen of schakelingen uitvoeren (zoals het openen of sluiten van de meter, vermogen aanpassen).

De T210D is een driefasige meter. Deze meter is groter dan het model S210 en te herkennen aan het groene paneel.

Download de brochure

Uw meter aflezen

Overzicht van de display

 Smart meter display sherm
 1. Meternummer

  Hiermee kan u bijvoorbeeld uw EAN-code mee opzoeken

 2. Register van de meterstanden

  1.81 = verbruik dag, 1.8.2 = verbruik nacht, ...

 3. Energierichting

  naar rechts (→) = verbruik ; naar links (←) = injectie

 4. Weergave huidig uurtarief

  T1 (dagtarief) / T2 (nachttarief)

 5. Waarde, meterstand

  Meterstand, huidig verbruik, vermogen meter, ...

 6. Meeteenheid 

  Bijvoorbeeld kWh, kW, kVA, ...

 7. Technische gegevens

  Enkel nuttig voor Sibelga-technici

Register van de meterstanden

Standaard volgen 6 registers elkaar op. Druk op de groene knop om naar het volgende register te gaan.
De 4 voornaamste registers zijn:

1.8.1   verbruik "dag"
1.8.2   verbruik "nacht"
2.8.1   injectie "dag"
2.8.2   injectie "nacht"

De injectie-registers zijn enkel voor klanten die zelf energie produceren (bv. zonnepanelen).

Tweevoudig uurtarief

Wij meten zowel uw dag- als nachtverbruik, onafhankelijk of u gefactureerd wordt volgens het enkelvoudig of het tweevoudig uurtarief.  In heel het Brussels gewest geldt hetzelfde uurrooster:

 •   piekuren van 07u tot 22u
 •   daluren van 22u tot 07u, tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen

Meterstandopname

De meterstanden worden nog steeds manueel opgenomen door één van onze opnemers, één keer per jaar.

U zal ons steeds de 4 meterstanden moeten doorgeven, ook als u gefactureerd wordt volgens het enkelvoudig uurtarief. In dat geval worden het dag- en nachtverbruik bij elkaar opgeteld en aan eenzelfde tarief gefactureerd.

Details meter

De details van de slimme meter type T210D

smart meter type T210D 
 1. Display

  Geeft de meterstanden en bepaalde technische informatie weer

 2. Metermodel

  Geeft het model van de meter weer

 3. Meternummer

  Met dit nummer kan u bijvoorbeeld uw EAN-code zoeken

 4. Verklikkerlampjes

  - Links (kWh): knippert sneller of trager naargelang uw instant elektriciteitsverbruik
  - Rechts (kVArh): functie niet van toepassing voor huishoudelijk verbruik

 5. Meterregisters

  beschrijving van de belangrijkste meterregisters

 6. Onderhoudspoort

  Communicatiepoort voorbehouden voor Sibelga-technici

 7. Zegel

  Deze zegel mag u in geen geval verbreken

 8. Klantenpoort (poort P1)

  Indien aangesloten op een interface, kan u hiermee uw verbruik raadplegen dankzijn een in de handel verkrijgbaar afleestoestel

 9. Verklikkerlampje

  Functie niet actief op dit ogenblik

 10. Drukknop (groen)

  Om een overzicht van de informatie weer te geven op het display