Sibelga werkt actief mee aan een koolstofarme toekomst in Brussel en dat is goed voor heel de gemeenschap.

Facilitator van de energietransitie in Brussel 

De openbare besturen kunnen rekenen op de steun van Sibelga om de klimaatdoelstellingen die de Brusselse regering hen oplegt, te realiseren. Onder andere op het vlak van energie-efficiëntie van de gebouwen, de vermindering van broeikasgassen en de verhoging van de hernieuwbare productie

Onze acties 

Meer energie-efficiëntie = minder CO2 in Brussel  

Sibelga helpt de openbare besturen in Brussel bij het uitvoeren van werken om hun gebouwen energie-efficiënt te maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het moderniseren van stookplaatsen, het optimaliseren van de afstelling van verwarmingsinstallaties en het volledig renoveren van gebouwen. Resultaat? Properdere lucht voor iedereen! 

De werven die in 2020 uitgevoerd werden, zouden de CO2-uitstoot met zo’n 233 ton per jaar  moeten verminderen. 

Ontwikkeling van fotovoltaïsche energie in Brussel 

Eind 2020 werden er met de hulp van Sibelga meer dan 100 fotovoltaïsche installaties op de daken van openbare gebouwen geïnstalleerd.

Die panelen zorgen in totaal voor een vermindering van zo’n 4 000 ton CO2. Dat is het equivalent van 600 rondjes om de aarde met een dieselwagen per jaar!  

Toegang tot groene energie voor iedereen 

De energiegemeenschappen zorgen ervoor dat burgers onderling de energie kunnen verdelen die zonnepanelen lokaal produceren. Sibelga neemt de rol van facilitator en neutrale partner van die markt op zich.

De energiegemeenschap Greenbizz.energy zou moeten leiden tot een afname van de CO2-uitstoot met 2 ton per jaar.  Dat komt overeen met een rit van 12 000 km met een dieselwagen. 

Informeren om samen te handelen

Sibelga, als neutrale speler op de energiemarkt, zorgt ervoor dat Brusselaars makkelijk toegang krijgen tot objectieve en betrouwbare informatie. Zo leggen wij de fundamenten om samen het Brussel van morgen te bouwen.

Onze acties 

Gratis en betrouwbare informatie voor iedereen! 

Over energie doet er veel informatie de ronde. Het is dan ook niet makkelijk om het kaf van het koren te scheiden. Daarom lanceerde Sibelga Energids.be. Dat is een globaal concept waarmee we de Brusselaars gratis informeren op een praktische en concrete manier. Energids.be bestaat uit een website, een magazine en een newsletter. Het eerste nummer van het magazine ging de deur uit in maart 2012. Een duurzaam initiatief dus. 

Zo’n 260 000 mensen surfen elke maand naar de website van Energids. Het papieren magazine wordt 2 keer per jaar verstuurd naar alle Brusselaars. Bovendien schreven meer dan 39 000 geïnteresseerden zich voor de newsletter in.

Een podcast om te begrijpen wat de energietransitie in Brussel inhoudt 

‘Transition’, is een luisterserie die een licht werpt op de veranderingen in de energiesector. Via interviews brengt ‘Transition’ concrete oplossingen ter sprake die uitgewerkt worden om de levenskwaliteit van alle Brusselaars te verbeteren. 

Energiedagen in de OCMW’s 

Sibelga neemt deel aan informatiedagen die de OCMW’s organiseren om kwetsbare groepen te sensibiliseren rond energieverbruik. Aan de hand van een spel ontdekken de deelnemers o.a. welke de meest energieverslindende huishoudelijke toestellen zijn.

Onze koolstofvoetafdruk verkleinen

Oplossingen uitrollen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in Brussel, dat is een goed idee. Maar we mogen ook niet vergeten voor onze deur te vegen! Al heel wat jaren levert Sibelga inspanningen op ‘eigen bodem’ om haar koolstofvoetafdruk te verlagen en om acties te ondernemen die het milieu ten goede komen. 

Onze acties

Zelfproductie van groene energie

Sibelga voorziet in bijna een vierde van haar energiebehoeften op haar site aan de Werkhuizenkaai door haar energie zelf te produceren, voornamelijk via fotovoltaïsche en warmte-krachtkoppelingsinstallaties.

Zo heeft Sibelga in 2020 maar liefst 23,85 % van haar energiebehoeften zelf ingevuld.  

Een duurzaam aankoopbeleid 

Sibelga neemt duurzaamheidscriteria op in al haar offerteoproepen. Zo hebben we voor onze vloot met bedrijfsvoertuigen een vergroeningsbeleid opgestart. Dat voertuigenpark telt in totaal zo’n 400 camionnetten die worden ingezet voor de interventies op het terrein. 

Doel? Tegen eind 2021 beschikken over een vloot die bestaat uit 50 % bedrijfsvoertuigen die op cng of elektrisch rijden 

Behoud van de biodiversiteit 

Sinds 2015 prijken er op het dak van het passiefgebouw op de site van Sibelga 3 bijenkasten. Het beheer en de monitoring ervan is in handen van BeeOdiversity. De bijen dragen bij aan de bestuiving in Brussel. Geleide bezoeken aan de bijenkasten zijn ook een manier om de medewerkers gevoelig te maken voor de biodiversiteit. BeeOdiversity heeft een analyse uitgevoerd om na te gaan of de bijenkolonies in goede gezondheid zijn. Zo kan het ook, indien nodig, acties ondernemen om de bijen gezonder te maken.  

De bijenkasten op de daken bij Sibelga leverden in 2020 een honingoogst op van 195 potten van 280 gr. 

Recycleren van ons informaticamateriaal 

Voor het inzamelen, hergebruiken of recycleren van haar pc’s of smartphones werkt Sibelga samen met Out Of Use. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het recycleren van informatica- en elektrisch materiaal. 

Voor iedere ingeleverde pc of  smartphone doet Out Of Use een gift aan Natuurpunt voor de aanplanting van bos.  

Berekening van onze koolstofvoetafdruk 

Zijn ecologische impact efficiënt verlagen, begint altijd bij het opmaken van een balans. Sibelga wil haar koolstofvoetafdruk zo nauwkeurig mogelijk berekenen. Daarom pakt ze het breed aan. Haar berekening houdt rekening met de koolstofuitstoot die rechtstreeks is verbonden met haar activiteiten (bijvoorbeeld de uitstoot door de voertuigen van haar technici of haar gebouwen) én de onrechtstreekse uitstoot stroomopwaarts en stroomafwaarts van  haar activiteiten (aankoop van materiaal, woon-werkverkeer van de werknemers, afval ...). Met die globale visie kunnen we nog efficiënter werken aan de vermindering van onze uitstoot.  

Sibelga, ecodynamische onderneming met 3 sterren ***

Voor haar acties om haar eigen koolstofvoetafdruk te verkleinen kreeg Sibelga het label van ecodynamische onderneming met 3 sterren. Het label beloont Brusselse ondernemingen, verenigingen en instellingen die de impact van hun activiteiten op het milieu proberen te verminderen. Meer weten over onze acties?